נצא יחד יד ביד למסע משותף ,בו כל אתגר הופך לעשייה משופעת בפתרונות תכנוניים.
איך?
  • נבחן את נתוני השטח ואיתור הפוטנציאל הגלום בו.
  • נשאל את  השאלות הנכונות להבנת הצרכים והרצונות שלך.
  • נתכנן וניתן מענה בגבולות התקציב המוגדר.
  • נתנהל מול הוועדה ,היועצים הנדרשים והרשויות הרלוונטיות עד לקבלת ההיתר.
ומה עוד?
  • התאמה מלאה תוך חשיבה מחוץ לקווים (לקופסא)
  • יצירתיות (שאינה רק ויזואלית)
  • מקסום השטח והחלל.
  • העצמה וביטחון .
והחשוב ביותר :
  • זמינות ושותפות מלאה לתהליך!