12/06/2023

תוספת של 60 מ"ר על הגג , הכולל מדרגות לקומה העליונה המוסתרות במשרביה יפיפיה . הפך את הבית לבית מודרני ששינה את צורתו לבלי הכר.

תוספת של 60 מ"ר על הגג , הכולל מדרגות לקומה העליונה המוסתרות במשרביה יפיפיה .     הפך את הבית לבית מודרני ששינה את צורתו לבלי הכר.
תוספת של 60 מ"ר על הגג , הכולל מדרגות לקומה העליונה המוסתרות במשרביה יפיפיה .     הפך את הבית לבית מודרני ששינה את צורתו לבלי הכר.